Venäläisillä kaupungeilla on omia erityispiirteitään, ehkä jopa enemmän kuin monien muiden maiden kaupungeilla. Eroja löytyy niin kulttuurista, historiasta kuin luonnostakin. Osaltaan tämä johtuu varmasti Venäjän valtavasta koosta. Maailman suurimpaan maahan yli 17 000 000 neliökilometrin alueelle mahtuu niin pieniä kaupunkeja kuin maailman suurimpia metropoleja, ja kaikkea siltä väliltä.

Venäjän suurimmat kaupungit

Moskova on Venäjän suurin kaupunki ja Venäjän pääkaupunki. Moskovassa erityistä on ensinnäkin sen valtava koko. Moskovassa näkyy vieläkin vahvana neuvostoliittolainen arkkitehtuuri, joka on myös havaittavissa melkein missä tahansa muussakin venäläisessä kaupungissa. Moskovaa pidetään usein venäläisempänä kuin esimerkiksi Pietaria. Todellisen Venäjän etsijälle Moskova voikin olla kaikkein mielenkiintoisin kohde matkustaa.

Alle on listattu Venäjän suurimpia kaupunkeja:

  • Moskova, 11,5 milj. asukasta
  • Pietari, 4,85 milj. asukasta
  • Novosibirsk, 1,46 milj. asukasta
  • Novgorod, 1,25 milj. asukasta
  • Jekaterinburg, 1,35 milj. asukasta

Venäjällä on peräti 15 yli miljoonan asukkaan kaupunkia. Kaikkiaan Venäjällä on yli 330 kaupunkia, joten tällä sivulla on keskitytty kertomaan vain muutamista kaupungeista ja niiden erityispiirteistä, keskittyen etenkin mahdollisesti matkailijaa kiinnostaviin kaupunkeihin. Suurimmista kaupungeista ja niiden lähiympäristöstä löytyy myös paljon nähtävää ja koettavaa, jonka vuoksi on loogista kertoa niistä.

Kaupunkien erityispiirteitä miettiessä suurimpien metropolien lisäksi Venäjältä löytyy myös paljon muita mielenkiintoisia kaupunkeja. Kokemisen arvoisia kaupunkeja voisivat olla esimerkiksi jotkin seuraavista alla mainituista kohteista:

  • Bataisk
  • Tjumen
  • Syktyvkar

Pois on jäänyt varmasti monta mainitsemisen arvoista kaupunkia, mutta maan valtavan koon vuoksi kaikkea on vaikeaa saada mahdutettua yhteen artikkeliin.

Moskova

Venäjän kaupungeista puhuttaessa on melkeinpä pakko aloittaa Moskovasta. Moskovan erityisimpänä piirteenä voitaneen pitää sen vastakohtaisuutta. Moskovasta löytyy niin osa kaikkein moderneinta Venäjää kuin myös vahva jälki historiasta, Neuvostoliiton perintöä unohtamatta. Kaupungissa sijaitsevat Euroopan suurimpien joukkoon kuuluvat ostoskeskukset, jotka käsittävät useita kortteleita. Ne ovat aivan lähellä historiallisia nähtävyyksiä ja pieniä kujia vuosisatoja vanhoine rakennuksineen.

Pietari

Pietari on Venäjän toiseksi suurin kaupunki. Pietarin erityispiirteenä suomalaisnäkökulmasta ajateltuna on, että se on rakennettu muinaisten suomalaisten heimojen kauppapaikalle. Toinen mielenkiintoinen erityspiirre on maantieteellinen; Pietarin kaupungin alueella on 42 saarta ja jopa yli 340 siltaa. Pietaria pidetään myös yhtenä Venäjän tärkeimmistä, ellei jopa tärkeimpänä opiskelukaupunkina sen monien yliopistojen vuoksi.

Novosibirsk

Novosibirsk on Siperian suurin ja koko Venäjän kolmanneksi suurin kaupunki. Novosibirskin erityispiirteenä voidaan pitää sen ilmastoa. Lämpötila voi vaihdella jopa 70 astetta: kesän 35 asteen helteestä voidaan muutamassa kuukaudessa siirtyä talven hyytävään, yli 40 asteen pakkaseen. Novosibirskiin matkaa suunnittelevan kannattaakin ottaa selvää säästä, ja omien mieltymyksien mukaan ajoittaa matkansa sen mukaan.

Toinen erityispiirre Novosibirskissa on sen tärkeys raideliikenteen kannalta. Novosibirskin kaupunki on saanut alkunsa Siperian rautateiden rakentamisen vuoksi, ja se on edelleen tärkeä kauttakulkupaikka Siperiassa. Siellä toimii myös yksi Venäjän vilkkaimmista matkustajalentoasemista, Novosibirskin kansainvälinen lentoasema. Lisäksi Novosibirskissa on vuodesta 1985 asti ollut myös metroliikennettä, joten matkustaminen kaupunkiin ja kaupungissa onnistuu melko helposti.

Jekaterinburg

Jekaterinburg on Venäjän neljänneksi suurin kaupunki ja se pitää sisällään runsaasti kulttuuria. Kaupungin erityispiirteisiin voidaan lukea muun muassa jättimäinen näppäimistöpatsas ja Michael Jacksonin kunniaksi pystytetty patsas. Erityispiirteenä Jekaterinburgissa on myös se, että se oli toisessa maailmansodassa niin merkittävässä osassa maan puolustuksessa, että sodan jälkeen sinne estettiin pääsy kokonaan ulkomaalaisilta.

Novgorod

Novgorod on Venäjän viidenneksi suurin kaupunki. Kaupungin nimi oli aiemmin Gorki, sillä kirjailija Maksim Gorki on syntynyt siellä. Oman erityispiirteensä kaupungille tuovat useat nähtävyydet, kuten Kreml, sekä se, että Novgorod sijaitsee kahden joen, Volgan ja Okan, yhtymäkohdassa. Novgorodissa on toiminut myös lentokonetehdas, ja Neuvostoliiton toisessa maailmansodassa käytetystä sotakalustosta suuri osa on peräisin sieltä.

Bataisk

Venäjän pienemmistä kaupungeista tähän on valittu noin 112 000 asukkaan Bataisk, 528 000 asukkaan Tjumen sekä alempana paremmin esitelty 235 000 asukkaan Syktyvkar. Bataisk on perustettu kasakoiden hävittämän tataarileirin paikalle 1700-luvun loppupuolella. Bataisk sijaitsee yhden Venäjän tunnetuimman joen, Donin rannalla. Usealle on tuttu teos “Hiljaa virtaa Don”, ja nimessä onkin perää, sillä joen virtaus on hyvin hiljainen.

Tjumen

Tjumen on ensimmäinen Siperiaan perustettu kaupunki. Erityispiirteitä kaupungille luovat ainakin sen vauraus. Tjumenissa on kautta aikojen käyty kauppaa mm. kaupungissa tuotetuilla nahka- ja käsityötavaroilla Aasian kauppareittien kulkiessa sen läpi ja vuoden 1948 öljylöydön jälkeen siitä on tullut myös merkittävä öljyteollisuuskaupunki. Runsaan teollisuuden myötä Tjumenin alue on selvästi Venäjän keskivertokaupunkeja vauraampi.

Syktyvkar

Syktyvkar kuuluu Komin tasavaltaan, ja siellä on ollut asutusta jo 1500-luvulla. Syktyvkarin kaupungissa tuotetaan peräti 90 % tasavallan alkoholijuomista. Erityispiirteen Syktyvkarille antaa se, että aiempi vanha puutaloasutus ja useat vanhat kirkot on purettu kaupungin uudelleensuunnittelussa 50-luvulla. Vanhoja rakennuksia on vielä keskustassa jäljellä, mutta pääosaa näyttelee neuvostofunktionalistinen tyyli 90-luvulla alkaneista uudistuksista huolimatta.

Seuraava seikkailukohde?

Venäjän kaupunkien erityispiirteitä muovaavat paljon niin historia ja teollisuuden kehittyminen kuin myös maantieteellinen sijainti. Erot tämän valtavan maan eri rajojen läheisyydessä sijaitsevien kaupunkien välillä ovat merkittäviä, johtuen jo pelkästään pinta-alasta. Tähän artikkeliin on valittu muutama historiallisesti, maantieteellisesti tai väestömäärältään merkittävä kaupunki antamaan esimerkiksi inspiraatiota seuraavaan seikkailuun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *